HHCPO - Conținutul de CBD în % - mai puțin de 3 %.